LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH DAN KELAB KPJ


 
VISI SEKOLAHPENDIDIKAN BERKUALITI

INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARAVISI BADAN PENGAWASMENJANA MODAL INSAN YANG BERKUALITI,BERSAHSIAH TINGGI DAN JATI DIRI TERPUJI MENJELANG 2025MISI BADAN PENGAWAS SEKOLAHMENYUBURKAN POTENSI MURID UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN DALAM PELBAGAI BIDANG MENERUSI NILAI-NILAI MURNI ,KECERIAAN DAN MEMBENTUK BUDAYA KERJA YANG BERKUALITI DAN KOLEKTIF                                                           AKTIVITI PENGAWAS 


                                                           AKTIVITI KELAB KPJ
                                                                KAWALAN PAGAR                                                        MESYUARAT AGONG KELAB KPJ

No comments:

Post a Comment